طراحی و ساخت

گروه طراحی هلدینگ کنگره

طراحی نما مسکونی ۴واحدی ته بن بست با استفاده از متریال بومی

مشتری آقای مرادی
طراح هلدینگ ساختمانی کنگره
گروه طراحی

نهال صداقت
الهه فرهمند
سمیرا ملکی
صادق زمانی

پروژه طراحی نما مسکونی

نمونه کارهای مشابه