مأموریت

هلدینگ ساختمانی کنگره با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات صنعت ساختمان در استان اصفهان تأسیس گردیده است . این گروه به منظورخلق ارزش افزوده برای مشتریان خود و افزایش سطح دانش همشهریان در سه حوزه طراحی و اجرا، فروشگاه مصالح و ملزومات ساختمانی و مشاورین املاک فعالیت می‌کند. ما برآنیم تا با بهره گیری از همکاری آموزش دیده، ماهر و متعهد و استفاده از روش ها و فن آوری های نوین در صنعت ساختمان مشتریان خود را از دریافت خدماتی متمایز و ارزشمند مطمئن سازیم

چشم انداز

با تغییرات سریع در فن آوری صنعت ساختمان و افزایش در انتظارات مشتریان، هلدینگ ساختمانی کنگره با شناسایی خواسته های مشتریان و تبدیل آنها به طرح های عملیاتی سازوکاری هوشمند برای افزایش سرعت، کاهش هزینه ها و ارتقاء سطح کیفی خدمات ایجاد نموده و بکار می گیرد.

منشور اخلاقی

هلدینگ ساختمانی کنگره خود را متعهد به ارتباط مستقیم، مستمر و سازنده با مخاطبین و مشتریان خود می داند و کلیه همکاران رعایت موازین اخلاقی زیر را بر خود لازم می دانند:

  • ایجاد محیطی آرامش بخش و محترمانه برای مراجعین و همکاران
  • ارائه خدمات به صورت شفاف و قابل اعتماد و در حداقل زمان ممکن
  • افزایش آگاهی و دانش مشتریان نسبت به موارد حقوقی و قانونی و فنی صنعت ساختمان
  • رعایت کلیه موازین اخلاقی و انسانی در ارتباط با مشتریان و همکاران
  • توسعه ارتباط موثر درون سازمانی و افزایش بهره وری